Skanowanie wielkoformatowe

Skanowanie

wielkoformatowe

Usługa skanowania zapewnia możliwość konwersji dokumentów papierowych do postaci elektronicznej. Oferujemy pełen zakres usług w zakresie skanowania! Skanujemy zarówno w małym, jak i wielkim formacie - czarno-białe i kolorowe.
Format
Czarno - białe Kolor
A3 (297mm x 420mm) 3,50 zł 5,00 zł
A2 (420mm x 594mm) 6,50 zł 13,00 zł
B2 (500mm x 707mm) 7,00 zł 14,00 zł
A1 (594mm x 841mm) 8,00 zł 15,00 zł
B1 (707mm x 1000mm) 11,00 zł 21,00 zł
A0 (841mm x 1189mm) 12,00 zł 23,00 zł
W przypadku formatu nie ujętego w powyższej tabeli opłata jest liczona najbliżej następnego formatu.
Format zapisu: PDF, JPEG, TIFF
Każdy dokument stanowi osobny skan
Formaty dłuższe niż standardowe wyceniamy na miejscu.
Rozdzielczość skanowania do 600 dpi