Xerokopie wielkoformatowe

Kserokopie

wielkoformatowe

Kopiowanie map, planów, rysunków architektonicznych, materiałów projektowych, projektów technicznych, rysunków technicznych na papierze powyżej formatu A3.
Kserokopie wielkoformatowe można wykonać z oryginałów będących w postaci pojedynczych arkuszy, szerokości do 841 mm (format A0).
Materiał na jakim możemy wykonać kserokopię wielkoformatową to papier 80g.
W trakcie procesu kopiowania wielkoformatowego możemy dokonywać wiele dodatkowych czynności, które umożliwią nam między innymi zmniejszenie lub powiększenie od 25% do 400%, uzyskanie negatywu, wykonanie lustrzanego odbicia oraz wiele innych opcji.
Skopiowane rysunki wielkoformatowe można dociąć, poskładać do wpięcia w dokumentację techniczną, lub projektową. Xero-kopie wielkoformatowe czarno-białe wykonujemy na kip 3100
Format
Papier 80g
A3 (297mm x 420mm) 1,50 zł
A2 (420mm x 594mm) 3,20 zł
B2 (500mm x 707mm) 4,00 zł
A1 (594mm x 841mm) 5,00 zł
B1 (707mm x 1000mm) 7,00 zł
A0 (841mm x 1189mm) 8,20 zł
W przypadku formatu nie ujętego w powyższej tabeli opłata jest liczona najbliżej następnego formatu.
Formaty dłuższe niż standardowe wyceniamy na miejscu.
ciemna grafika/zdjęcia - wyceniamy w zależności od zaczernienia